torsdag 21. januar 2010

Sosiale medier i skolen

Jeg hadde tenkt at jeg skulle slippe å bli med i Facebook, men nå har jeg fått konto i både Facebook, wiki i Wikispaces og konto i "del og bruk". Dermed er jeg på bølgelengde med ungdommen;-)
Via facebook fikk jeg raskt en niese på 15 år som venn. Vi ønsker at voksne skal interessere seg for hva ungdommen gjør på nett og jeg ble ønsket velkommen som venn. I gruppen hennes skjedde det ikke så mye, men jeg så hvem som ble venner og det var lagt ut en del bilder. Jeg reagerte på at det er feil at jeg skal overvåke det som disse ungdommene har seg imellom og følte ikke at jeg burde være i dette rommet. Derfor er jeg ikke lenger venn med niesen min på Facebook, men vi er gode venner i andre sammenhenger! Synes vi voksne skal respektere de unges rett til private rom som er frie for voksne, men at vi interesserer oss for det de holder på med på ulike positive måter er riktig. Det må imidlertid skje slik at de unge er komfortable med det.
Dette ble et hjertesukk til det jeg oppfatter som en forventning om at voksne skal inn i alle sosiale medier der ungdommene er.
Oppdatering etter å ha lest neste leksjon: Dette er jo helt i tråd med at unge forlater Facebook, fordi det er så mange voksne der...

Så over til bruk av sosiale medier i undervisningen...

Å ta utgangspunkt i noe som er kjent er et klassisk verktøy. Når Facebook er så vanlig som det er for elevene, blir det naturlig å bruke dette. Eksempelet der Hamlet dramatiseres via Facebook er artig. En kan tenke seg at elevene samarbeider om lekser via Facebook og for eksempel lager en egen gruppe der noe faglig er temaet. Jeg synes nok ikke facebook er det mest naturlige verktøyet i undervisningen.
Del og Bruk er et nettsamfunn der lærere kan diskutere og komme med tips til hverandre. Her er det nok mye interessant å hente, men dette blir altså et verktøy for lærere.
En wiki er en form for leksikon som alle kan bidra i. Dette kan brukes i undervisningen der elevene for eksempel skriver om faglige tema og hvor andre elever kan bidra. Jeg ser et problem i at elevene har svært ulike faglige nivå. Dermed risikerer en det samme som skjedde med gruppearbeidene etter L97 - at de flinke dominerte og at de svakeste meldte seg ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar