mandag 25. januar 2010

Bruk av medier og medieproduksjon

Teknoligiske nyvinninger som alfabetet og trykkekunsten har også endret måten folk lærte på slik datamaskinene har gjort nå. En har hele tiden måttet forholde seg til nye medier og lære å bruke dem. Digitale medier knytter verden tettere sammen, men i læring vi må balansere mellom rollene som konsumenter og aktive bidragsytere slik at vi kan bruke mediene til å oppnå danning. Tilgangen på informasjon gjør at det nå finnes flere kilder enn læreren og læreboka. Det har vært en tendens til å se på mediene som en trussel som elevene må beskyttes mot, men en må heller ikke omfavne all ny teknologi. Her ligger utfordringen for DLK 104. Vi må lære å bruke mediene på en måte som gjør at læringen blir bedre, som gir merverdi.

______________________________
Vettenranta S. (2007) Mot mediedysleksiens tidsalder? Vettenranta S. (Red.) Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal akademisk, Oslo.

Østerhus S. (2007) krever medieutviklingen en ny dannelsestenkning? Vettenranta S. (red.) Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal akademisk, Oslo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar