onsdag 3. februar 2010

Lydproduksjon

Nå har vi noen dager lekt oss med lydproduksjon;-)

Ved hjelp av Skype, Pamela, Audacity og Dropbox har vi tatt opp lyd og redigert denne. Musikk er hentet fra http://www.ccmixter.org/ hvor det ligger fritt tilgjengelig musikk.

Arbeidet har gjort at vi har kommet nokså langt med oppgaven i arbeidskravet. Når fem studenter skal opp på alle disse verktøyene og gjennomføre intervju blir det litt problemer, men det har gått bra!

I lydopptaket som det er lenket til nedenfor er det gjrort en samtale via Skype. Det er lagt på en innledning direkte i Audacity og det er lagt til musikk fra ccMixter. Alt er justert volummessig slik at det høres litt fint ut.

Dersom avspillingen ikke starter ved vanlig museklikking, må filen lastes den ned til egen maskin og spilles den derfra.
http://dl.dropbox.com/u/4275522/Radio%20DKL%20-%20prat%20med%20morten_03_Feb.mp3

Vi har laget podcast som er distribuert via Gabcast og kan finnes nedenfor:
Opplæringskanalen fra Magnard
Her ligger radiohørespillet som grupen laget på samlingen 5. februar.

Fra Sans til Samling - Sannheten om Rødhette og Ulven

mandag 25. januar 2010

Prosjekt og produkt

Prosjektarbeid i skolen trenger en god styring og klart formulerte mål. Her ser jeg på et prosjekt om digital kompetanse og vurdering. Dette kan avgrenses til bruk av Blooms taksonomi og videre kan det konkretiseres til hvordan det kan lages en digital test for å vurdere om elevene har lært multiplikasjonstabellen.
Oppgavemålet blir: Lag en video der prinsippet med Blooms taksonomi forklares og hvor det gis tips om hvordan en digital test kan lages for å vurdere forståelsen for gangetabellen i 5. klasse.

Bruk av medier og medieproduksjon

Teknoligiske nyvinninger som alfabetet og trykkekunsten har også endret måten folk lærte på slik datamaskinene har gjort nå. En har hele tiden måttet forholde seg til nye medier og lære å bruke dem. Digitale medier knytter verden tettere sammen, men i læring vi må balansere mellom rollene som konsumenter og aktive bidragsytere slik at vi kan bruke mediene til å oppnå danning. Tilgangen på informasjon gjør at det nå finnes flere kilder enn læreren og læreboka. Det har vært en tendens til å se på mediene som en trussel som elevene må beskyttes mot, men en må heller ikke omfavne all ny teknologi. Her ligger utfordringen for DLK 104. Vi må lære å bruke mediene på en måte som gjør at læringen blir bedre, som gir merverdi.

______________________________
Vettenranta S. (2007) Mot mediedysleksiens tidsalder? Vettenranta S. (Red.) Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal akademisk, Oslo.

Østerhus S. (2007) krever medieutviklingen en ny dannelsestenkning? Vettenranta S. (red.) Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal akademisk, Oslo.

fredag 22. januar 2010

Vurdering av tre nettsamfunn for læring

Gruppe 5 i DKL102 har sett på Facebook, Wikispaces og Del og Bruk. Vi har laget en wiki der vi ser på funksjonaliteten i verktøyene og hva som gjør dem sosiale.

http://vattkimd.wikispaces.com/

torsdag 21. januar 2010

Sosiale medier i skolen

Jeg hadde tenkt at jeg skulle slippe å bli med i Facebook, men nå har jeg fått konto i både Facebook, wiki i Wikispaces og konto i "del og bruk". Dermed er jeg på bølgelengde med ungdommen;-)
Via facebook fikk jeg raskt en niese på 15 år som venn. Vi ønsker at voksne skal interessere seg for hva ungdommen gjør på nett og jeg ble ønsket velkommen som venn. I gruppen hennes skjedde det ikke så mye, men jeg så hvem som ble venner og det var lagt ut en del bilder. Jeg reagerte på at det er feil at jeg skal overvåke det som disse ungdommene har seg imellom og følte ikke at jeg burde være i dette rommet. Derfor er jeg ikke lenger venn med niesen min på Facebook, men vi er gode venner i andre sammenhenger! Synes vi voksne skal respektere de unges rett til private rom som er frie for voksne, men at vi interesserer oss for det de holder på med på ulike positive måter er riktig. Det må imidlertid skje slik at de unge er komfortable med det.
Dette ble et hjertesukk til det jeg oppfatter som en forventning om at voksne skal inn i alle sosiale medier der ungdommene er.
Oppdatering etter å ha lest neste leksjon: Dette er jo helt i tråd med at unge forlater Facebook, fordi det er så mange voksne der...

Så over til bruk av sosiale medier i undervisningen...

Å ta utgangspunkt i noe som er kjent er et klassisk verktøy. Når Facebook er så vanlig som det er for elevene, blir det naturlig å bruke dette. Eksempelet der Hamlet dramatiseres via Facebook er artig. En kan tenke seg at elevene samarbeider om lekser via Facebook og for eksempel lager en egen gruppe der noe faglig er temaet. Jeg synes nok ikke facebook er det mest naturlige verktøyet i undervisningen.
Del og Bruk er et nettsamfunn der lærere kan diskutere og komme med tips til hverandre. Her er det nok mye interessant å hente, men dette blir altså et verktøy for lærere.
En wiki er en form for leksikon som alle kan bidra i. Dette kan brukes i undervisningen der elevene for eksempel skriver om faglige tema og hvor andre elever kan bidra. Jeg ser et problem i at elevene har svært ulike faglige nivå. Dermed risikerer en det samme som skjedde med gruppearbeidene etter L97 - at de flinke dominerte og at de svakeste meldte seg ut.