mandag 25. januar 2010

Prosjekt og produkt

Prosjektarbeid i skolen trenger en god styring og klart formulerte mål. Her ser jeg på et prosjekt om digital kompetanse og vurdering. Dette kan avgrenses til bruk av Blooms taksonomi og videre kan det konkretiseres til hvordan det kan lages en digital test for å vurdere om elevene har lært multiplikasjonstabellen.
Oppgavemålet blir: Lag en video der prinsippet med Blooms taksonomi forklares og hvor det gis tips om hvordan en digital test kan lages for å vurdere forståelsen for gangetabellen i 5. klasse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar